ScaleX Ekosistem Araştırması ve Türkiye'nin Kalkınma Planı

Bu hafta Kalkınma Bakanlığı'nın davetiyle Özel İhtisas Komisyonuna katıldım. Kalkınma Planı hazırlıklarıyla 2023 politika ve hedeflerinin belirlenmesinin yanı sıra 15 yıllık, 2033'e yönelik uzun vadeli politikalar üzerinde çalıştık.

Girişimcilik, KOBİ'ler, Kooperatifçilik, Esnaf ve Sanatkarlara yönelik hedef politikaların belirlenmesi için geniş katılımlı uzman bir ekip olarak tartıştık. İkinci kısımda girişimcilik ve diğerleri olarak ikiye ayrılınca tartışmaların odağı da arttı.

Kalkınma Ajansları, KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK temsilcilerinin bilgi ve tecrübelerinin yanında eleştiriler karşısındaki yapıcı yaklaşımları kayda değerdi.

Başlıkların fazlalığı ve katılımcıların çok geniş bir kesimden gelmesinin avantajı, tüm grupların görüşlerini almaya ve plana yansıtmaya yaradı. Bununla birlikte geniş katılımın dezavantajları ise odaklanma ve sorun alanlarına yönelik tartışmalara yeterli zaman kalmaması oldu. Ancak bu konudaki eksiklikleri çeşitli odak çalışma grupları ile kapatılabileceği vurgulandı.

İlk toplantıdan akılda kalanlar neler?

10. Kalkınma Planında belirlenen hedeflere ne kadar yaklaştığımız, hangi alanlarda eksiklikler var, nelere devam etmeliyiz tartışıldı. Aşağıdaki konular ise ön plana çıktı:

-       Kooperatifçiliğin girişimcilikte nasıl kullanılabileceği,

-       Büyük firmalar ve yeni girişimler arasındaki ilişki,

-       Kamuda hizmet kapasitesinin geliştirilmesi gereği,

-       Desteklere değil platformları oluşturacak, oyun alanının düzeyini yükselten bir kamu ihtiyacı,

-       Uluslararasılaşma ve ticarileşme.

İkinci bir toplantıda çalışmanın koordinatörü ve raportörlerinin hazırlayacağı, tartışma sonuçlarından çıkan taslak politika önerileri ve hedefleri içeren bir dokümanın üzerinden tartışmalara devam edeceğiz.

Girişimcilik ekosisteminin oluşması için destek veriyoruz

Global büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yapan ve girişimciler ile yakından çalışıp ölçeklenmelerini sağlayan ScaleX olarak, Türkiye’deki ekosistemin nasıl gelişeceğine dair kapsamlı bir rapor hazırladık. Hazırladığımız rapor ile doğrudan Türkiye’nin hedeflerine katkı sağlamayı ve Kalkınma Bakanlığı’nın girişimcilik alanında aynı düzlemde ilerlemesine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Raporda Türkiye’deki girişim ekosisteminin mevcut durumunun bir analizini ve değerlendirmesine yer verdik. Türkiye’nin yanı sıra dünyadaki en iyi uygulamalardan öğrenmek amacıyla denklerinden daha iyi performans gösteren ekosistemleri de belirli yönlerden analiz ettik.

Peki, biz raporda ekosistemin başarıya ulaşması için neler önerdik?

Ekosistem hakkında farkındalık yaratılmalı: Yaşayan, nefes alan bir ekosistem içindeyiz. Her aktörün eylemleri diğer unsurları karmaşık biçimde etkiler; dolayısıyla sağlıklı bir ekosistem oluşturmak herkes için fayda sağlayacak.

Veri toplanmalı, araştırmalar yapılmalı: Ekosistem oluşturma, veri odaklı bir süreçtir. Bağımsız kuruluşlar, ekosistem ile alakalı veri toplamalı, politikalar üretmeli ve aktörleri yönlendirmeli.

Küresel erişim ve vizyon güçlendirilmeli: Türkiye büyük bir pazara sahip ve girişimciler için kayda değer fırsatlar sunmakta ancak sadece yerel piyasada şirket değerlerine, yatırımcı ve alıcı ilgisini sınırlıyor. Girişimcilerimiz küresel sorunlara odaklanmalı.

Girişim sermayesi (VC) yatırımları arttırılmalı: 2007-2017 döneminde ağırlıklı olarak ekosistemimizin girişimci faaliyetini artıran tohum yatırımlar üzerinde duruldu. Bir sonraki henüz başlayan dalgayı finanse edecek donanıma sahip değiliz.

Akıllı politikalar güdülmeli: Bu rekabetçi çağda, politika üreticileri, teknoloji şirketleri için olabildiğince sürtünmesiz bir ortam yaratmaya odaklanmalıdır. Akıllı politikalar, İsrail ve Singapur gibi ülkelerin seviye atlamasına yardımcı oldu ve bu konuda örnek alınmalılar.

Raporun tamamına ulaşmak için scalexventures.com adresini kullanabilirsiniz. Tüm bu önerilerin politikalarımızda doğrudan belirleyici olacağını umuyorum.